Deborah English Kindergarten (Bauhinia Garden) 307

關於機構/學校

Deborah English Kindergarten (Bauhinia Garden)

Deborah English Kindergarten (Bauhinia Garden) 刊登了 7 份職位空缺

學校資訊
  • 總刊登職缺數量 7 份
  • 職位類別 老師
  • 電話 34034393
  • 傳真 34034320
  • 地區 將軍澳
  • 地址 Kindergarten Tower, Bauhinia Garden, TKO
網址: